Skip to content

You are here: Home / Research Projects

Recent research projects

 

  • 2017-2019,  Grup de Recerca Consolidat (2017SGR1392), Equacions en derivades parcials i aplicacions. Investigador principal: Xavier Cabré. 
  •  2018-2020, MTM2017-84214-C2-1-P, MINECO,  Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción difusión, integro-diferenciales y problemas geométricos.Investigador principal: Xavier Cabré
  • 2018-2020, MTM2017-84214-C2-2-P, MINECO,  Modelización matemática, biología teórica y dinámica de poblaciones. .Investigador principal: Àngel Calsina
  • 2016-2018,  MPC UdG 2016/047, Universitat de Girona. Modelització matemàtica, sistemes dinàmics i dinàmica de poblacions amb comportament humà. Investigadores principals: Maria Aguareles i Marta Pellicer.

  • 2016-2018, MTM2014-52402-C03-1-P, MINECO,  Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción difusión y problemas geométricos.Investigador principal: Xavier Cabré

  • 2016-2018, MTM2014-52402-C03-2-P, MINECO,  Dinámica de poblaciones y modelización matemática de la evolución biológica .Investigador principal: Àngel Calsina

  • 2016-2018, MTM2014-52402-C03-3-P, MINECO,  Modelización matemática, biologia teórica y redes complejas. Investigador principal: Joan Saldaña 


  • 2012-2015MTM2011-27739-C04-01, MICINN,  Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción difusión y problemas geométricos.Investigador principal: Xavier Cabré

  • 2012-2015, MTM2011-27739-C04-02, MICINN,  Ecuaciones en derivadas parciales en Física y Biología Matemática: Modelos micro y macroscópicosin.  Investigador principal: José Antonio Carrillo.

  • 2012-2015, MTM2011-27739-C04-03, MICINN,  Métodos Numéricos para Ecuaciones en Derivadas Parciales: técnicas de discretización novedosas y "solvers" eficientes.  Investigador principal: Blanca Ayuso

  • 2012-2015, MTM2011-27739-C04-04, MICINN,  Modelización matemática, biología teórica y redes complejas. eficientes.  Investigador principal: Joan Saldaña

  •  2009-2013,  Grup de Recerca Consolidat (2009SGR345), Equacions en derivades parcials i aplicacions. Investigador principal: José Antonio Carrillo. 

  • 2008-2011, MTM2008-06349-C03-01, MEC,  Ecuaciones en derivadas parciales: análisis y aplicaciones. Investigador principal: Xavier Cabré

  • 2008-2011, MTM2008-06349-C03-02,MEC,Ecuaciones de evolución redes complejas y dinámica de poblaciones. Investigador principal: Joan Saldaña

  • 2008-2011, MTM2008-06349-C03-03, MEC, Ecuaciones cinéticas y macrocópicas en modelos de Física-Matemática y Biología-Matemática.     Investigador principal: José Antonio Carrillo.

  • 2005-2008.  MEC (Spain) (MTM2005-07660-C02-01). Main researcher: Xavier Cabré.

  • 2005-2008.  MEC (Spain) (MTM2005-07660-C02-02). Researcher. Main researcher: Àngel Calsina.

  • 2005-2008.  MEC (Spain) (MTM2005-08024:). Propiedades cualitativas de Ecuaciones en Derivadas Parciales Cinéticas y de Difusión.


  • 2003-2005.  DURSI (Generalitat de Catalunya, Spain). Tematic network (2003/XT/00002). Main researcher: Joan Solà-Morales


  • 2002-2005.  DGI-MCyT (Spain) (BFM2002-04613-C03-01). Main researcher: Joan Solà-Morales2ç


  • 001-2003.  MECD (Spain)-CAPES (Brazil) (PHB2001-0052-PC). Main researcher: Joan Solà-Morales


Research networks