Share:

2001-2002

13-09-01 J. D. Rossi (Universidad de Buenos Aires), "Aproximaciones numéricas para problemas que explotan" 
CRM-UAB, 16 h.
29-11-01
N. Cónsul,  "Sincronització en un model de reacció difusió amb retard" 
J. Haro, "L'equació de Hartree per a un sistema de partícules a l'interior d'una esfera" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
13-12-01
S. Fernández (MA3-UPC),  "Métodos sin malla: una alternativa al método de los elementos finitos" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
20-12-01
 X. Cabré (University of Texas at Austin, UPC),  "Layer solutions for boundary reactions" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
17-01-02
H.  Munhoz Rodriguez (Universidade de Sao Paulo, Brasil) "Sincronización y aplicaciones" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
31-01-02 . 
H.  Munhoz Rodriguez (Universidade de Sao Paulo, Brasil) "Relative Assymptotic Equivalence of Differential Equations" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h 
 
07-02-02
J.M. Arrieta  (Universidad Complutense de Madrid) "Ecuaciones de reacción difusión en dominios no acotados" 
A. Rodríguez Bernal (Universidad Complutense de Madrid) "Exponentes supercríticos y problemas mal planteados en EDP's no lineales" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
21-02-02
A. Capella (Universitat Politècnica de Catalunya) "Teoría y estudio numérico del control exacto de la ecuación de Korteweg-De Vries lineal" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
07-03-02
R. Quintanilla (Universitat Politècnica de Catalunya) "Alguna cuestiones en las teorías no clásicas de conducción del calor" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
14-03-02
D. Labutin  (ETH Zentrum) "Potential Estimates for Large Solutions of Semilinear Elliptic Equations " 
Aula petita. CRM, Campus de Bellaterra, 16 h. 
 
16-05-02
J. Solà-Morales  (UPC)"Linelaització de classe C^1 en dimensió infinita" 
J. Ripoll (UdG) "Evolució de la sex-ratio en dinàmica de poblacions estructurades per l'edat" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 30' 
 
30-05-02
A. Avinyó  (UPC)"Desigualtats isoperimètriques i valors propis del laplacià en vairietats de Riemann" 
J. A. Lubary (UPC) "Desigualtats isoperimètriques i valors propis del laplacià en grafs" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h. 
 
11-07-02
L. A. Oliveira  (Universidade de Sao Paulo) "Continuidad de atractores para problemas parabólicos con respecto a la variación del dominio" 
Aula 005, FME-UPC, 16 h.