Share:

1999-2000

21-10-99 J. Von Below (Université du Littoral, Calais): Can one hear the shape of a network? 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
04-11-99 L. Moschini (Università de La Sapienza, Roma i UPC):On a class of  nonlinear Dirichlet problems with  first order terms. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
11-11-99 V. Caselles (Universitat Pompeu Fabra): Sobre el fluxe que minimitza la variació total 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
25-11-99 X. Cabré:  Equacions el.líptiques semilineals  a tot R^3  i una conjectura de De Giorgi sobre la simetria de les solucions. 
J. Blasco:  Anàlisi de l'error d'un mètode estabilitzant en elements finits per a l'equació de Navier-Stokes imcompressible.
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
09-12-99 J. Solà-Morales: Nombre d’equilibris per a una equació amb difusivitat tendint a zero. 
J. A. Lubary: Carácter no autoadjunto de algunos  operadores en grafos. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
11-01-00 B. Franchi (Università di  Bologna): Rectificability and  perimeter in the Heisenberg group. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
27-01-00
E. Bendito (UPC):  Problemas de contorno discretos. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
 03-02-00 J. M. Roquejoffre:(Université P. Sabatier, Toulouse): Analogy with the porous medium equation in a nonlinear oblique derivative problem for the heat equation. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
10-02-00 M. Sanchón: Un model matemàtic estructurat pel nombre de imfocits CD4 estudiant l’efecte d’un tractament en la dinàmica de l’epidèmia de la SIDA. 
J. Haro:  Estudi semi-clàssic del camp de Klein-Gordon. 
Aula C1038- CRM, Campus Bellaterra, 16 h.
24-02-00 R. Codina (UPC)Mètodes de descomposició de domini en problemes de mecànica de fluids. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
02-03-00 G. Chitti (Università di Bologna): Regularity of viscosity solutions of the Levy equation. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
09-03-00 O. el Idrissi: Oscilaciones cerca del equilibrio de coexistencia en un sistema estructurado por la edad con dinámica para los recursos. 
J. Solà-Morales: Estabilitat d’equilibris en sistemes  gradient. 
Aula C1038- CRM, Campus Bellaterra, 16 h
16-03-00 M. J. Esteban (Université Paris IX-Dauphine): Análisis de problemas de interacción fluido-estructuras. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
23-03-00 J. Ripoll: Bifurcació de Hopf en un sistema ecològic per a la fase de reproducció sexual dels rutífers. 
A. Avinyó: Transformacions amb jacobià donat. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
11-04-00 J. Arrieta (Universidad Complutense de Madrid): Ecuaciones de tipo parabólico con no linealidades críticas o mal definidas. 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
13-04-00 M. Cuesta (Université du Litoral, Calais):  Espectres no lineals i resultats de no resonància per a problemes el.líptics no lineals.