Share:

1997-1998

23-10-97 A. Calsina "Vacunació en poblacions estructurades per l'edat" 
A. Avinyó  "Sobre la regularitat de l’equació  Poisson" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h
06-11-97 X. Mora "Cinemàtica de processos de mescla" 
J.Haro "El límit clàssic de l’equació  Schrödinger" 
CRM-UAB 16h
20-11-97 J. Solà-Morales "Transformacions i deformacions amb jacobià donat" 
M. Psarelli "Time decay of Klein-Gordon equation  in four-dimensional Minkowsky space 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h
04-12-97 Markus Kirkilonis (Warwick University) "Spatial ecologies and their approximations" 
CRM-UAB 16h
11-12-97 J. M. Vega de Prada (Univ. Politecnica de Madrid) "Flujos debidos a ondas interfaciales en líquidos" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h
05-03-98 F. Borodich (CRM) "Exact solutions to some contact problems of anisotropic elastodynamics" 
CRM-UAB 16h
20-03-98
J.M. Gallardo "Generación de semigrupos analíticos en operadores diferenciales con condiciones de contorno separadas" 
R. Meziat "Tratamiento wavelet de ecuaciones diferenciales" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h
02-04-98 J. Arrieta (Universidad Complutense de Madrid) "Autovalores de operadores elípticos y dependencia respecto al dominio" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h
16-04-98 J.A. Lubary "El espectro de un  problema  no autoadjunto sobre el círculo" 
F. Martínez "Operadores diferenciales sobre el grafo" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h
30-04-98 J.M. Mazon (Universitat de Valencia) "Atractores para problemas de difusion no lineal degenerados" 
CRM-UAB 16h
04-06-98 N. Cónsul "Resolució numérica d'un problema de  difusio en un "dumbbell" amb condicions de contorn no lineals" 
M.  Barceló "Nonlinear singular boundary value problems of  higher  order" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 16h