Share:

1995-1996

18-01-96 J. SaldanyaPersistència en models de poblacions quasimodals. 
CRM-UAB, 16h30
25-01-96 N. CónsulSobre equilibris estables en problemes de difusió amb condicions de contorn no lineals. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
01-02-96 A. CalsinaSobre "blow-up" en equacions paràboliques que modelitzen la quimiotaxi. 
CRM-UAB, 16h30
08-02-96 X. Mora: Punt de vista dinàmic en problemes el.líptics en cilindres 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
15-02-96 M. PsarelliAsymptotic behaviour of the solutions of the Maxwell-Klein-Gordon equations in the four dimensional Minkowski space (I). 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
22-02-96 J.M. Gallardo: Generación de semigrupos analíticos para un problema de Sturm-Liouville con condiciones de contorno no separadas. 
CRM-UAB, 16h30
28-02-96
M. PsarelliAsymptotic behaviour of the solutions of the Maxwell-Klein-Gordon equations in the four dimensional Minkowski space (II). 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
 07-03-96 J. HaroElements d'electrodinàmica quàntica (I). 
CRM-UAB, 16h30
14-03-96 J. HaroElements d'electrodinàmica quàntica (II). 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
21-03-96 J. A. Lubary : El espectro de un operador de segundo orden unidimensional con condiciones de contorno periódicas o similares. 
CRM-UAB, 16h30
28-03-96 M. Barceló: Operadors poliharmónics amb condicions crítiques de Sobolev. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
11-04-96 A. AvinyóConstant óptima per al quocient dels dos primers valors propis del laplacià (conjectura de Payne-Polya-Weinberger). 
CRM-UAB, 16h30
02-05-96 O. El idrissiComportamiento asintótico de un modelo de poblaciones dependiente de la edad. 
CRM-UAB, 16h30
09-05-96 S. Angenent (Universidad Complutense de Madrid): Affine curve shortening. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
16-05-96 J. Solà-MoralesSobre el caràcter no autoadjunt de certs operadors diferencials amb coeficients periòdics. 
CRM-UAB, 16h30
23-05-96 R. MeziiatPerspectivas del anàlisis wavelet hacia sistemas dinàmicos infinito-dimensionales. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
30-05-96 F. MartínezMateriales porosos viscoelásticos. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16h.30
06-06-96 A. CalsinaEstratègies evolutivament estables i càlcul de variacions. 
CRM-UAB, 16h30