Share:

2005-200601-06-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
M. Efendiev (Universitat de Stuggart): "Symmetry and atractors"
15 h. Aula 006. FME-UPC
 J. von Below (Université du Littoral, Calais): "Comportamiento global de soluciones de problemas parabólicos con condiciones de frontera dinámicas" 
16 h.  Aula 006. FME-UPC

25-05-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Thierry Gallay (Institute Fourier, Université de Grenoble):"Oseen vortices and long-time asymptotics of the 2D Navier-Stokes" 
16 h. Aula C1/028. CRM-UAB


11-05-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Manel Sanchon (Universitat de Coimbra): "Entropy solutions for the $p(x)$-Laplace equation"
15 h.  Aula 006. FME-UPC
Marcello Lucia (Universitat zu Koln): "Uniqueness results for some mean field equations"
16 h.  Aula 006. FME-UPC

27-04-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Rafael Ramírez Ros (MA1, UPC): "Sobre el espectro de longitud de dominios convexos"
16 h.  Aula 006. FME-UPC

06-04-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Joan Sánchez Umbría (Departament de Física Aplicada, UPC)):"Càlcul de la forma normal al voltant d'una órbita periòdica multicrítica en un problema de convecció tèrmica" 
16 h.  Aula 006. FME-UPC

30-03-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Xavier Mora (Departament de Matemàtiques, UAB): "Condicions de sobredissipació local per a les solucions de les equacions de Navier-Stokes i d'Euler" 
16 h. Aula C1/-128. Facultat de Ciències. UAB

16-03-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Alexander Komech  (Moscow State University): "On scattering of solitons for the Klein-Gordon equation coupled to a particle"
16 h.  Aula 006. FME-UPC

09-03-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Toni Susín.  (MA1-UPC): "Activitats del LABSID: Projecte sobre l'estudi de les hèrnies inguinals" 
16 h.  Aula 006. FME-UPC

23-02-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Thierry Goudon (CNRS-Université des Sciences et Technologies, Lille): " Diffusion asymptotics, Flux Limited, Entropy Minimization" 
16 h., Aula petita, CRM-UAB

09-02-06
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Joaquim Puig i Sadurní  (MA1-UPC): "Operadors de Schrödinger quasiperiòdics i equacions integrables associades. Una aproximació dinàmica"
15 h.  Aula 006. FME-UPC


24-10-05
Seminari d'equacions en derivades parcials i aplicacions 
Joana Terra  (MA1-UPC): "Inestabilidad de soluciones tipo silla" 
16 h. Aula 006. FME-UPC