Share:

2000-2001

28-09-00 Jesús Hernández (UAM) " Soluciones positivas para problemas elípticos singulares no lineales" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
19-10-00 A- Nolasco de Carvalho (Univ. Sao Paulo, Brasil) "Abstract Parabolic Problems in Ordered Spaces" 
Aula 005 FME-UPC, 16 h.
02-11-00 N. Cónsul,  "Morfogènesi des de la frontera" 
X. Mora, "Aplicació de models matemàtics de l'oxigenàció cerebral" 
Sala de Graus, Facultat de Ciències, UAB, 16 h.
16-11-00 S. Cuadrado, "Estratègies evolutivament estables com a límit d'equilibris d'un sistema d'equacions per a la densitat respecte el fenotip" 
A. Calsina,"Formulació acumulativa de la dinàmica de poblacions estructurada per l'edat" 
Aula 005 FME-UPC, 16 h.
30-11-00 Antonio Huerta (MAIII, UPC) " Expensive mesh-free methods. Are we going to use them in the next decade?" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
14-12-00 J. Solà-Morales, "Més resultats sobre un problema paràbolic bi-estable" 
M. Sanchón, "Equacions amb retard en el temps en espais de Banach i exemples" 
Aula 005 FME-UPC, 16 h
22-02-01
C. Mantegazza  (Scuola Normale di Pisa, Italia ) 
" Smooth geometric evolution of hypersurfaces" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
 08-03-01 C. Ballester  (Universitat Pompeu Fabra)  
" Desoclusió" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
22-03-01 M. Lucia  (Università di Roma "Tor Vergata, Italia)  
"On a semilinear problem with exponential nonlinearity" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
05-04-01 J. Saldaña, "Estructurant un bosc per l'alçada dels seus arbres" 
M. Pellicer, "Dissipació en una equació d'ones per a un sistema molla-massa" 
Aula C1/028. CRM-UAB, 16 h.
26-04-01 J. Von Below  (Université du Litoral-Côte d'Opale, France)  
" Blow up for parabolic problems under dynamical boundary conditions" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h
10-05-01 X. Cabré, "Equacions el.líptiques completament no lineals no convexes: regularitat C^(2, alpha) per a algunes equacions de Bellman-Isaacs". 
F. Martínez, "Algunos problemas asociados a las estructuras ligeras" 
Aula C1/028. CRM-UAB, 16 h.
24-05-01 O. el Idrissi, "Análisis de un modelo presa-depredador en la dinámica de una población estructurada por la edad" 
J. Blasco, "Estimacions d'error per a un mètode de pas fraccionat en elements finits per a l'equació de Navier-Stokes incompressible" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
22-05-01 L . Nirenberg (New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences) 
"A problem on differential forms coming from economics" 
Sala d'Actes, FME, 18 h.
31-05-01 E. Valdinoci  (University of Texas at Austin)  
" Plane-like minimizers in jet fluids and phase transition models" 
Aula 005. FME-UPC, 16 h.
07-06-01 Continuada. UAB. 16 h. 
G. Cocho  (Instituto de Física, UNAM, Mexico)  
" Máquinas moleculares y dinámicas unidimensionales en el medio interestelar y el problema del origen de la vida en la Tierra" 
Aula 5. Escola de Doctorat i de Formació