Share:

1993-1994

07-10-93 P. Polácik (Comenius University, Bratislava) "Dynamics of periodically forced reaction-diffusion equations I: Presence of chaos and high dimension w-limit sets" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
14-10-93 P. Polácik (Comenius University, Bratislava) "Dynamics of periodically forced reaction-diffusion equations II: Simple asymptotic behavior in some equivariant problems" 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
28-10-93 O. Diekmann (CWI, Amsterdam) "Towards a dynamical systems framework for physiological structured population models" 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
04-11-93 J. Solà-Morales: "Un resultat de convergència" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
11-11-93 J. Saldaña: "Equacions quasilineals en espais de Banach no reflexius" 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
18-11-93 A. Avinyó: "Segmentació d'imatges" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
25-11-93
J.M. Mazón:(Universitat de València): "Comportamiento asintótico de las soluciones de problemas de filtración no lineal" 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
02-12-93 A. Calsina: "Equacions de reacció-difusió no locals" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
09-12-93 X. Mora: "El límit clássic de la Mecànica Quàntica 1 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
16-12-93 X. Mora: "El límit clássic de la Mecànica Quàntica 2 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
03-03-94 M. Barceló: "Solucions viscoses discontínues en sistemes hamiltonians de primer ordre" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
10-03-94 A. Calsina: "Límit singular i capa límit" 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
24-03-93 J. Haro:"Solucions asimptòtiques de l'equació de Schrödinger" 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h
14-04-94 C. Perelló: "Equacions conservatives 1" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
21-04-94 C. Perelló: "Equacions conservatives 2" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
28-04-94 N. Cònsul: "El procés de Wiener aplicat a algunes edp's" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
05-05-94 M. València: "El principi del màxim per a sistemes cooperatius dèbilment acoblats" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
12-05-94 J.A. Lubary: "Comportament asimptòtic de l'espectre del laplacià en un graf" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
19-05-94 J. Solà-Morales:"Solucions estables no constants d'equacions de reacció-difusió" 
Seminari dpt MA1 -UPC, 17h
26-05-94 X. Mora: "El límit clássic de la Mecànica Quàntica 3 
Seminari dpt de Matemàtiques- UAB, 17h