Share:

1990-1991

10-01-91 X. MoraVarietats invariants aproximades. 
CRM-UAB, 15h30.
17-01-91 M. BarcelóResultats de Crandall sobre equacions totalment no lineals. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
24-01-91 R. QuintanillaTeoremas de tipo Phragmèn-Lindelöf para EDP's no lineales en el plano. 
CRM-UAB, 15h30.
31-01-91 M. València: Sobre un treball d'Angenent, Mallet-Paret i Pelletier. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
07-02-91 C. PerellóSurvey sobre models matemàtics d'evolució d'espècies. 
CRM-UAB, 15h30.
14-02-91 J. Solà-Morales: Sobre un sistema dinàmic discret proper a parabòlic. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
21-02-91
A. CalsinaLes demostracions de Matano i Zelemjak de la convergència a un únic equilibri per a equacions de reacció i difusió. 
CRM-UAB, 15h30.
 28-02-91 A. AvinyóSobre gamma-convergència. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
07-03-91 X. MoraEls resultats de Brunowsky sobre l'atractor en el problema de Chafee-Infante. 
CRM-UAB, 15h30.
14-03-91 M. BarcelóSobre un treball de P.A. Vuillermont relatiu a regions invariants. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
21-03-91 R. Quintanilla: L'operador biharmónic en dominis infinits. 
CRM-UAB, 15h30.
04-04-91 M. València: Condicions d'entropia per a sistemes. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
11-04-91 C. PerellóControl climàtic. 
CRM-UAB, 15h30.
18-04-91 J. Saldaña: Models d'especiació no locals. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
25-04-91 M. ValènciaLa dinàmica d'ones de rotació en equacions de reacció-difusió escalars. 
CRM-UAB, 15h30.
02-05-91 A. CalsinaExemple de "no unicitat" d'un problema de valors inicials. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 15h30
07-05-91 J. Solà-MoralesSobre alguns problemes de pertorbació singular en dimensió 1. 
CRM-UAB, 15h30.