Share:

1998-1999

01-10-98 Jesús Hernández (Universidad Autónoma de Madrid): Problemas lineales de valores propios con coeficientes singulares.
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16 h.
08-10-98 Sergio Oliva (IME, Universitat de Sao Paulo): Diffusion and Boundary Delays. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16 h.
22-10-980 X. Cabré: Algunes edps no lineals sense solució. 
A. Calsina: Un model matemàtic per a la fase de reproducció sexual dels rutifers. 
CRM-UAB, 16 h.
05-11-98 J. Solà-Morales: Modelització de la dissipació a l'equació d'ones. 
S. Cuadrado: Un model d'equacions integro-diferencial per a la dinàmica evolutiva de l'edat de maduració. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16 h.
19-11-98 O. el Idrissi: Pequeñas perturbaciones de un modelo de  dinamica de poblaciones 
estructuradas por la edad: Equilibrios y estabilidad. 
J. Haro: Un exemple senzill del límit clàssic. 
CRM-UAB, 16 h.
10-12-98 X. Cabré: Algunes desigualtats relacionades amb el  mètode de Alexandrof-Bakelman-Pucci. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16 h.
17-12-98
M. Sanchon,: Estabilitat i bifurcació dels equilibris d'un sistema de  la dinàmica de poblacions estructurades per la mida. 
CRM-UAB, 16 h.
 29-01-99 D. Salazar (OCIAM, Mathematical Institute, Oxford): Capas límite i de frontera en un problema parabólico semilineal. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16 h.
06-03-99 A. Rodríguez-Bernal: Ecuaciones de reacción-difusión con condiciones de contorno no lineales: disipatividad y explosión. 
J. Solà-Morales: Dimensió de l'atractor per a una equació amb difusivitat tendint a zero. 
Seminari de la planta 3. ETSEIB-UPC, 16 h.
25-03-99 X. Cabré: Equacions lineals de la calor amb potencials singulars: existencia  i explosio instantània de solucions. 
CRM-UAB, 16 h.
10-05-99 P. L. Lions (Univ. Paris-Dauphine i Ecole Polytechnique): Incompressible limits in Fluid Limits. 
Aula S01. FME-UPC, 17h30'.
13-05-99 P. S. Casas: Algunos resultados numéricos sobre el problema de Poiseuille plano. 
Aula 002. FME-UPC, 16 h.
27-05-99 J. A. Lubary: Valores propios no reales en el problema de Sturm-Liouville sobre un grafo. 
CRM-UAB, 16 h.
03-06-99 M. Kirkilonis (Universitat de Heidelberg): Structured population models in technical applications. 
CRM-UAB, 16 h.
10-06-99 X. Vicente (Universitat de Vic): Valoració d'opcions financeres. 
CRM-UAB, 16 h.